Xã Minh Tân -Huyện Đông Hưng -Tỉnh Thái Bình

Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 25
Năm 2019 : 1.796
 • Lương Thị Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân